وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

سامانه های مرتبط با سپاس

نام سامانه آدرس
سامانه مکسا maxa.behdasht.gov.ir
سامانه شناسه سیام siam.behdasht.gov.ir
وب سایت رسمی کمیته فنی متناظر 215 ایزو tc215.behdasht.gov.ir
سامانه پاسخگویی به موارد جیرا sepasissues.behdasht.gov.ir
سامانه ثبت نام کاربران استعلام هویت pmira.behdasht.gov.ir
برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی canreg.behdasht.gov.ir
سامانه مدیریت مفاهیم حوزه سلامت http://10.2.3.153
سامانه ثبت موارد آنفولانزا iiss.behdasht.gov.ir
سامانه ثبت سکته های قلبی mireg.behdasht.gov.ir
سامانه ثبت آنژیوپلاستی 247.behdasht.gov.ir
سامانه پایش سرویس های مرکز سپاس bi.behdasht.gov.ir
سامانه پایش نود تستی سپاس http://ditastest.behdasht.gov.ir/SRM
سامانه پایش سرویس های دانشگاه های فاقد نود سپاس ehr2.behdasht.gov.ir/UniversitiesSRM
وب سایت رسمی موسسه OpenEHR openehr.org
وب سایت رسمی CKM openehr.org/ckm
وب سایت رسمی نرم افزار ویرایشگر آرکه تایپ linkehr.com
oceaninformatics.com
سامانه آداپتورهای پرونده الکترونیک سلامت (SDK) package.behdasht.gov.ir
سامانه نظام ارجاع rv.behdasht.gov.ir