وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

پیاده‌سازی سرویس‌های ارزش افزوده کسب و کارهای سلامت الکترونیک

گستره ارئه خدمت: ملی

از جمله خروجی ها و اهداف پروژه شامل موارد زیر می باشد:

  • راه‌اندازی سرویس‌های اطلاع‌رسانی مراکز و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت شامل اطلاعات تماس، دسترسی، و اطلاعات مکانی
  • راه‌اندازی سرویس‌های واسط خدمات مانند حمل و نقل، دارو و آزمایش
  • راه‌اندازی سرویس‌های خودمراقبتی، شامل سرویس‌های یادآور، فعالیت فیزیکی، تغذیه، دیابت و بیماران خاص
  • راه‌اندازی سرویس‌های دانشی، شامل سرویس‌های تفسیر نسخ و آزمایشات، تحلیل داده‌های پرونده سلامت فرد، توصیه‌گرهای سلامت بیماران، بسته‌های مراقبت بیماران مزمن
  • راه‌اندازی پزشکی از راه دور و سرویس‌های مشاوره تلفنی و تحت وب
  • تعرفه‌گذاری خدمات سلامت الکترونیکی و پزشکی از راه دور
  • رسمیت‌بخشی و فعال‌سازی کسب و کارهای نوپدید در حوزه سلامت دیجیتال در بخش غیردولتی