وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
  • 1399/12/23 - 14:03
  • 42
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

ابلاغ فرانشیز ویزیت سرپایی مراجعه کنندگان در طرح پزشک خانواده

فرانشیز ویزیت سرپایی مراجعه کنندگان در طرح پزشک خانواده روستائیان، عشایر و شهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر جهت بروزرسانی سامانه های اطلاعاتی بیمارستانی و بیمه ها ابلاغ گردید.

فرانشیز ویزیت سرپایی

پیرو مصوبه هیأت محترم وزیران و تأییدیه معاونت درمان، فرانشیز ویزیت سرپایی مراجعه کنندگان در طرح پزشک خانواده روستائیان، عشایر و شهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر جهت بروزرسانی سامانه های اطلاعاتی بیمارستانی و بیمه ها ابلاغ گردید.

دریافت مستندات ابلاغیه : 991222(110-832)

  • گروه خبری : اخبار مهم,فراخوان,تنظیم مقررات، استانداردها و صدور پروانه
  • کد خبر : 202129
کلمات کلیدی