وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

عنوان گروه: دولت الکترونیک و پورتال

رئیس گروه: مهندس معصومه خانی

ساختار کلی گروه:

شرح وظایف:

1- مدیریت پورتال وزارتخانه
     1-1 یکپارچه‌سازی و هماهنگ‌سازی و نگهداری پورتال تخصصی و ارائه خدمات الکترونیکی در حوزه وزارت
     1-2 کنترل و نظارت بر توسعه و بهنگام‌سازی مستمر پورتال یکپارچه اطلاع‌رسانی وزارت
     1-3 کنترل و نظارت بر راهبری و مدیریت خدمات پورتال حوزه وزارت و ایجاد وب‌سایت‌های تخصصی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در حوزه وزارت به صورت استاندارد، هماهنگ و یکپارچه
     1-4 مدیریت و نظارت بر پروژه پورتال در سطح ستاد وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
     1-5 پاسخگویی به مشکلات و سوالات کاربران پورتال
     1-6 پیگیری رفع خطاهای سیستمی از شرکت
     1-7 ارائه آموزش به کاربران در سطوح مختلف
     1-8 راه اندازی سایت های جدید درخواستی
     1-9 پیگیری جهت بروزرسانی وب سایت های غیر فعال
     1-10 ارائه گزارش های مورد نیاز به واحدها
     1-11 ارائه مشاوره و راهکارهای فنی جهت راه اندازی و فعال نمودن وب سایت های راه اندازی شده
     1-12 پیگیری جهت طراحی وب سایت ها به طور مثال وب سایت اصلی وزارتخانه
     1-13 همکاری با روابط عمومی جهت ارتقاء هر چه بهتر سایت اصلی وزارتخانه
     1-14 اعمال استانداردهای ابلاغی در سایت اصلی وزاتخانه با همکاری روابط عمومی
     1-15 جلوگیری از دوباره کاری در راه اندازی وب سایت های جزیره ای
     1-16 پاسخگویی به مکاتبات در حوزه پورتال

2- ایجاد و مدیریت فنی و محتوایی میز خدمت الکترونیک
     2-1 ثبت خدمات شناسه دار در سامانه مدیریت امور استخدامی
     2-2 طراحی و راه اندازی میز خدمت الکترونیک
     2-3 ثبت خدمات شناسه دار در میز خدمت الکترونیک وزارتخانه
     2-4 بازنگری و بروزرسانی سایت

3- اجرای اصلاح نظام اداری با عنوان توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری
     3-1 استخراج و تهیه لیست خدمات جهت دریافت شناسه
     3-2 برگزاری جلسات مشترک با کارشناسان سازمان امور استخدامی
     3-3 شناسه دار نمودن خدمات وزارتخانه توسط سازمان امور استخدامی

   4- پایش و ارزیابی دوره ای خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی کشور توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات
     4-1 بررسی شاخص های اعلام شده از سوی دبیرخانه
     4-2 تهیه تدوین مستندات مد نظر در خصوص کیفیت خدمات شناسه دار
     4-3 درج مستندات در سامانه معرفی شده
     4-4 برگزاری جلسات و تعامل با نماینده معرفی شده از سوی دبیرخانه جهت تکمیل اطلاعات شاخص های معرفی شده

5- پایش و ارزیابی درگاه اینترنتی وزارتخانه توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات
     5-1 بررسی شاخص های اعلام شده از سوی دبیرخانه
     5-2 تهیه تدوین مستندات مد نظر در خصوص کیفیت خدمات شناسه دار
     5-3 درج مستندات در سامانه معرفی شده
     5-4 برگزاری جلسات و تعامل با نماینده معرفی شده از سوی دبیرخانه جهت تکمیل اطلاعات شاخص های معرفی شده

6- جایزه دولت الکترونیک
     6-1 تدوین اظهار نامه جایزه دولت الکترونیک
     6-2 پیگیری و هماهنگی های لازم با دبیر خانه جایزه دولت الکترونیک در خصوص سایت ویزیت و ارزیابی دولت الکترونیک
     6-3 برگزاری جلسات سایت ویزیت در وزارتخانه
     6-4 برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم در روز سایت ویزیت
     6-5 همکاری با دبیرخانه جایزه دولت الکترونیک و ارزیابی سایر دستگاه های دولتی
     6-6 سازمان برتر در بخش هدایت و راهبری دولت الکترونیکی

7- نماینده آموزش حوزه فناوری اطلاعات

8- فعالیت برون سازمانی

9- مدیریت تارنماهای مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات

اطلاعات تماس:

اطلاعات تماس گروه دولت الکترونیک و پورتال

فعالیت

شرح فعالیت

شماره تماس

پورتال وزارتخانه

تعریف وب سایت جدید در پورتال

در صورت نیاز به راه اندازی وبسایت جدید از طریق نامه رسمی، نام وبسایت درخواستی خود به همراه مشخصات نماینده( نام و نام خانوادگی، شماره تماس و پست الکترونیک)، جهت ارائه دسترسی کامل به وب سایت درخواستی به این مرکز ارسال گردد.
همچنین جهت آشنایی با فرآیند تعریف وبسایت جدید در پورتال می توانید به آدرس it.behdasht.gov.ir/Portal مراجعه نمایید.
دریافت دستورالعمل تعریف وبسایت جدید در پورتال
در آدرس  it.behdasht.gov.ir/uploads/portal_law.pdf

3611-3697

پیغام خطا و عدم امکان استفاده از ماژول های پورتال

تصویر خطا به همراه شرح موضوع را به آدرس itportal@behdasht.gov.ir ارسال نمائید.

3611-3697

آموزش پورتال

در صورت نیاز به آموزش کار با پورتال ابتدا مشخصات شخص یا اشخاص متقاضی و همچنین آدرس وبسایت مربوطه را از طریق نامه رسمی به این مرکز ارسال نمایید. جهت دریافت فایل های آموزشی پورتال به آدرس
it.behdasht.gov.ir/espriteportal_educational_resources 
قسمت مراجعه نمایید.

3611-3697

میز خدمت الکترونیک

it.behdasht.gov.ir/esdesk

3611-3697

دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری

 

3697