وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
 
 
مقام مسئول: جناب آقای دکتر فقیه ریاست محترم مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
 
آدرس پستی: شهرک قدس، خیابان سیمای ایران، بین فلامک و زرافشان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک A، طبقه پنجم، ضلع جنوب غربی
 
 تلفن: 81453600
 
 نمابر: 81456503
 
 نشانی اینترنتی: http://it.behdasht.gov.ir
 
 نشانی پست الکترونیکی: it@behdasht.gov.ir