وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
  • 1399/12/10 - 13:05
  • 68
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

تشکیل پنجمین جلسه اجرایی سازی فرایند امضا دیجیتال

پنجمین جلسه اجرایی سازی فرایند امضا دیجیتال در روز شنبه 1399/12/09 تشکیل شد.

جلسه 5 امضا دیجیتال

در این جلسه که در راستای اجرایی سازی فرایند امضا دیجیتال برگزار شده است مواردی از قبیل نهایی سازی دستورالعمل اسکن و آرشیو الکترونیک اسناد درمانی بر اساس پیشنهادات ارسالی اعضا، الزامات اخذ مجوز اسکن، امضا و تأیید آن و امحا اسناد، استاندارد تبادل داده مورد بررسی قرار گرفت.

موضوعات مورد پیگیری در جلسه بعدی شامل تأیید نهایی و ابلاغ دستورالعمل اسکن و آرشیو الکترونیک اسناد درمانی، نهایی سازی الزامات اخذ مجوز اسکن و موارد مرتبط و تعیین شاخص های ارزیابی پیاده سازی دستورالعمل  ابلاغی خواهد بود.

  • گروه خبری : اخبار مهم,فراخوان,تنظیم مقررات، استانداردها و صدور پروانه
  • کد خبر : 201844
کلمات کلیدی