وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

سهولت دسترسی به اطلاعات سلامت

 -  افزايش دسترسي به اطلاعات يكپارچه بيماران

بدون وجود پرونده الکترونیکی سلامت دسترسی به اطلاعات یکپارچه سلامت بسیار مشکل و حتی در بسیاری از موارد غیرممکن است. ازگزارشات متنوعی که می توان از اطلاعات یکپارچه سلامت بدست آورد می توان برای مقاصد مدیریتی، نظارت، و پژوهشی استفاده نمود.

-  بهبود دسترسي مناطق دور افتاده و روستايي به مراقبت هاي سلامت

با ارائه دورا پزشكي و خدمات ديگر پرونده الكترونيكي سلامت، سطح کیفیت مراقبتهاي بهداشتي و درماني در مناطق دورافتاده و روستاها به طور چشمگيري افزايش می یابد.

صرفه جويي در زمان بيماران و پرسنل سلامت

پرونده الکترونیکی سلامت با تسريع انجام خدمات بهداشتي درماني و جلوگيري از اقدامات تكراري و مراجعات بي مورد، در زمان بيماران و پرسنل سلامت صرفه جويي می نماید.

کاهش خطاهای پزشکی

- كاهش خطا در نسخه نويسي

پرونده الكترونيكي سلامت با هشدارهاي به موقع به پزشك و همچنين خوانايي نسخه الكترونيكي و جلوگيري از اشتباه در تحويل دارو موجب كاهش خطا در نسخه نويسي مي‌شود.

- کاهش خطا در تفسير نتايج آزمايشات و تصاوير تشخيصي

با توجه به اينكه متخصصان رادیولوژی مي‌توانند علاوه بر آزمايش يا تصاوير تشخيصي بيمار به سوابق بيماري هاي حال و گذشته وي و تصاوير و آزمايشات قبلي وي نيز دسترسي داشته باشند مي‌توانند آزمايشات و تصاوير را بهتر تفسير نمايند.

- كاهش آزمايشات و نسخه هاي تكراری

با پزشكان از سوابق بيماران مطلع شده و از آزمايشات و نسخه هاي تكراري و بي مورد پرهيز مي‌نمايند. با اين كار صرفه جويي در هزينه داروها و آزمايشات به طور چشمگيري صورت مي‌گيرد.
 
نقش موثر در درمان بیماران

- بهبود نتايج درمان
با آگاهي بيشتر كادر درماني از سوابق پزشكي بيمار تشخیص پزشکان دقیقتر شده و در نتیجه درمان مناسبتری انجام خواهد شد. همچنین با جلوگيري هوشمند از اشتباهات نسخه نويسي و تحويل دارو، نهایتا نتايج درمان بهبود خواهد یافت.

- افزايش مشاركت بيمار در مراقبت از خودش در منزل
با استفاده از زيرساخت پرونده الكترونيكي سلامت و انجام خدمات مراقبت در منزل توسط اين سيستم، بيماران داراي بيماري هاي مزمن (مانند دیابت و فشارخون بالا) مي‌توانند اطلاعات مورد نظر پزشكانشان را در پرونده الكترونيكي سلامت خود قرار داده و پزشك خود را مطلع نمايند. به اين ترتيب علاوه بر اینکه نياز به مراجعه به پزشك كاهش می یابد، مشارکت بیماران در فرایندهای مراقبت از خودشان نیز افزایش می یابد.

تسهیل در آموزش و پژوهش

- تسهیل در آموزش پزشکی
پرونده الکترونیکی سلامت موارد بالینی متعددی را برای اساتید پزشکی فراهم می سازد تا آنان بتوانند از این موارد برای تدریس به دانشجویان خود استفاده نمایند. به این ترتیب کیفیت آموزش پزشکی به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت.

- تسهیل در پژوهشهای حوزه سلامت
با ایجاد امکان یکپارچه سازی اطلاعات سلامت توسط پرونده الکترونیکی سلامت، تسهیل زیادی در پژوهش های حوزه سلامت اتفاق می افتد بطوریکه بسیاری از پژوهش هایی که عملا بدون وجود این سیستم امکان پذیر نیستند، به راحتی میسر می‌گردد. در واقع پرونده الکترونیکی سلامت بستر اطلاعاتی بسیار مناسبی برای تولید و مدیریت دانش پزشکی به شمار می‌رود.

مدیریت و نظارت

-  بهبود مدیریت منابع انسانی و فیزیکی در حوزه سلامت
با استفاده از گزارشات مدیریتی پرونده الکترونیکی سلامت می توان از پرسنل سلامت و امکانات پزشکی به طرز بهینه ای استفاده نمود. به این ترتیب پرونده الکترونیکی سلامت به عنوان ابزاری مفید برای مدیریت منابع انسانی و فیزیکی در نظر گرفته می شود.

-  بهبود مديريت بيماري هاي مسري
با استفاده از سيستمهاي هشدار سريع پرونده الكترونيكي سلامت و سرويس هاي مديريت بحران، ‌مديريت شيوع بيماري هاي مسري بهبود می یابد. موارد مورد نظر برای هشدار (مثلا مرگ یک بیمار مبتلا به انفلوانزا) در سیستم تعریف می شود تا در صورت وقوع این موارد، سیستم بطور خودکار هشدارهای لازم را به مراکز مرتبط ارسال نماید.

-  بهبود نظارت بر خدمات بهداشتی درمانی
دسترسی مسولین نظارت بر خدمات بهداشتی درمانی به سیستم پرونده الکترونیکی سلامت و امکان انجام گزارشات نظارتی موجب می شود تا کیفیت نظارت بر این خدمات  افزایش یابد. به این ترتیب امکان وقوع تقلب های شایع در فرایندهای بهداشتی درمانی کاهش خواهد یافت.