صفحه اصلی
نقشه سایت
تماس با ما
ورود به سیستم
سه شنبه ١٩ آذر ١٣٩٨  -  
دفتر  آمار  و فناوری  اطلاعات
صفحه اصليدرباره ماخدمات الکترونیکیتماس با ما ثبت اطلاعات سامانه ها
بازديد اين صفحه :  3324
بازديد امروز :  98
کل بازديد سایت :  11118216
بازديدکنندگان آنلاین :  11
زمان بارگزاری : 0.34 ثانیه
موقعیت:  صفحه اصلي > مرکز مدیریت آمار و فناوري اطلاعات > آمار > صفحه اصلي آمار > ده سیاست ابلاغ شده مقام وزارتی 
»  ده سیاست ابلاغ شده مقام وزارتی
 

سیاستها و اقدامات اجرایی که باید مورد توجه دانشگاههای علوم پزشکی قرارگیرد:

1- ایجاد هماهنگی های درون بخشی بین واحد آمار و دیگر واحدهای مرتبط:

1-1 پیشنهاد تشکیل کمیته آمار در ستاد آمار دانشگاه متشکل از نمایندگان معاونتهای ستادی دانشگاه
2-1 تدوین دستورالعمل اجرایی کمیته آمار (ترکیب اعضاء، شرح وظایف، تعیین اهداف، تشکیل جلسات مستمر دوره زمانی) تدوین الزامات قانونی جهت افزایش همکاری و هماهنگی های درون بخشی
3-1 پیگیری مصوبات جلسه های تشکیل شده و گزارش به رئیس دانشگاه
4-1 اجرای پروژه های مشترک آماری
5-1 انجام مشاوره های آماری

2– تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز:

1-2 تلاش در جهت بازگرداندن یا آزاد سازی پستهای اشغال شده توسط سایر واحدها
2-2 تبدیل پستهای غیر تخصصی به تخصصی
3-2 ارائه پیشنهاد جهت جذب و بکارگیری نیروی مورد نیاز
4-2 تلاش جهت حفظ نیروهای کار آمد و متخصص از طریق افزایش انگیزه های مادی و معنوی

3- تدوین استاندارهای نظام آمار و اطلاعات بمنظور یکپارچه نمودن آمار و اطلاعات:

1-3 استاندارد سازی تعاریف و مفاهیم اقلام آماری (ستاد)
2-3 استاندارد سازی شاخصها (ستاد)
3-3 بکارگیری تعاریف و مفاهیم استاندارد شده اقلام آماری (دانشگاه)
4-3 بکارگیری شاخصهای استاندارد شده (دانشگاه)
5-3 تدوین استانداردهای نظام آمار و اطلاعات (ثبت، جمع آوری، انتقال، پردازش، آنالیز، استفاده) (ستاد)
6-3 بکارگیری و استفاده از استانداردهای تدوین شده (دانشگاه)
7-3 پیشنهاد استاندارهای تدوین شده به کمیته آمار بخشی جهت تصویب و اجرا (ستاد)
8-3 نظارت مستمر بر اجرای دستورالعملها و استانداردهای تدوین شده (دانشگاه – ستاد)

4- تامین تجهیزات مورد نیاز:

1-4 تخصیص فضای فیزیکی مناسب (تعیین استانداردهای فضای فیزیکی مورد نیاز کارکنان)
2-4 تأمین تجهیزات مورد نیاز: سخت افزار، نرم افزار، لوازم ارتباطی (مودم، تلفن ...)

5- حمایتهای مالی لازم در زمینه اجرایی و توسعه پژوهشهای آماری :

1-5 اختصاص ردیف بودجه ای مستقل برای مدیریتهای آمار و فنآوری اطلاعات
1-1-5 تأمین منابع مالی و انسانی مورد نیاز
2-1-5 متمرکز کردن اعتبار تحقیقات آماری
3-1-5 تشویق و حمایت از کارشناسان کارآمد بخش آمار و کارشناسان فعال در اجرای پژوهشهای آماری (ستاد، دانشگاه و محیط)
2-5 تدوین ضوابط و استاندارهای لازم در تحقیقات آماری
3-5 تعیین الویتهای تحقیقات آماری با مشارکت کمیته آمار (ستاد، دانشگاه ومحیط)

6- اصلاح و ارتقاء نظام گردش آمار و اطلاعات از جمع آوری تا تفسیر و استفاده از آن براساس استاندارهای تدوین شده:

1-6 ابلاغ دستورالعمل های استفاده از استانداردهای نظام گردش آمار و اطلاعات جهت اجرا
2-6 نظارت براجرای کامل دستور العمل های ابلاغ شده

7- ارتقاء کیفی آمار و اطلاعات تولید شده از نظر صحت، دقت، کامل و بهنگام بودن:

1-7 استفاده از تعاریف و مفاهیم استاندارد
2-7 استفاده از شاخصهای استاندارد
3-7 آموزش کنترل صحت اطلاعات
4-7 تائید مقام مسئول
5-7 پایش و ارزشیابی مستمر فعالیتهای آماری از طریق (پرسشنامه، مراجعه حضوری و...)
6-7 جمع بندی نتایج ارزشیابی
7-7 ارائه پس خوراند و راهکارهای اصلاحی به واحدهای تابعه

8- توانمند نمودن کارکنان و مدیران به منظور استفاده بهتر و بیشتر از آمار و اطلاعات تولید شده و ارتقاء فرهنگ آماری:

1-8 آموزش کارکنان و مدیران در زمینه مفاهیم اصلی و اولیه آمار و فنآوری اطلاعات
2-8 آموزش کارکنان و مدیران در زمینه استفاده از آمار و فنآوری اطلاعات
3-8 تولیدبرنامه های رادیو تلویزیونی(میزگرد، معرفی برنامه ها و...) تیزرهای تبلیغاتی،تهیه پمفلت ونشریات الکترونیکی و...
4-8 برگزاری همایش و سمینارهای سالیانه و دوسالانه و نمایشگاههای عمومی از فعالیتهای آماری

9- اصلاح نظام جاری اطلاعات درجهت ساماندهی آمارهای ثبتی:

1-9 آموزش
2-9 شناخت وضعیت موجود و تعیین و الویت بندی سیستمهای اطلاعاتی – عملیاتی
3-9 طبقه بندی نیازهای اطلاعاتی و اقلام آماری
4-9 بکارگیری و استفاده از تعاریف و مفاهیم استاندارد اقلام ثبتی
5-9 طراحی وضعیت مطلوب
6-9 پیاده سازی
7-9 نظارت بر استقرار و ساماندهی

10- توسعه فنآوری اطلاعات و ایجاد پایگاههای اطلاعات آماری:

1-10 آموزش و فرهنگ سازی در زمینه فنآوری اطلاعات
2-10 فراهم سازی بسترهای ارتباطی مناسب (سخت افزار و نرم آفزار)
3-10 شناسایی سیستم های اطلاعاتی– عملیاتی و ایجاد توسعه پایگاههای اطلاعات آماری مورد نیاز

سرویس‌ها و سامانه‌ها