گروه پرسش و پاسخ تعداد پرسش ها
 ليست گروه های پرسش و پاسخ های متداول
FAQ
آمار

آمار
0
FAQ
تحقيق و توسعه

تحقيق و توسعه
0
FAQ
مديريت


1
FAQ
پرسش هاي فني


0
FAQ
پرسش هاي عمومي


0
FAQ
ثبت خدمات الکترونیکی

این سامانه به منظور ثبت مشخصات خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط بخش های مختلف ایجاد گردیده است
0
FAQ
مشاوره حقوقی

بررسی مسائل حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات
0
FAQ
همایش ملی استفاده از آمار در نظام سلامت

مطرح ساختن سوال در خصوص ارسال مقالات مروری،تحقیق عملکردی و همایش ملی ملی استفاده از آمار در نظام سلامت
0


گروه پرسش و پاسخ
 جستجو در سئوالات متداول
    
 کليد واژه ها :